Rådsmedlemmer

Sanderum sogns menighedsråd 2020 - 2024

Bjarne Larsen - Formand
Dragebakken 512
5250 Odense SV
Mail: bjla@dsa-net.dk

Aase Carlsen - Næstformand og Kontaktperson
Prins Haralds Allé 62
5250 Odense SV
 

Poul Rossander - Kirkeværge
Vangelystvej 7
5250 Odense SV
 

Jan Krüger - Valgt Kasserer
Fædresmindevej 88
5250 Odense SV
 

Ida Ylander 
Fædresmindevej 78
5250 Odense SV
 

Bente Slot Malle 
Morelvej 241
5250 Odense SV
 

Pia Storm  
Fuglebakken 48, Snestrup,
5210 Odense NV
 

Britta Gudomlund Pedersen 
Prins Haralds Allé 89
5250 Odense SV
 

Torben Ærenlund 
Dragebakken 13
5250 Odense SV
 

Werner Valentin 
Planteskolevej 43
5250 Odense SV
 

Suppleant: 
Evald Lauridsen

H.J. Poulsens Allé 25
5250 Odense SV
 

Rådsmedlemmernes telefonnummer og e-mail kan fås ved henvendelse til kirkekontoret på tlf.: 66 17 30 31.

Desuden er præsterne fødte medlemmer af menighedsrådet:
Pernille Svendsen
John Pretzmark Ramskov
Susanne Holst