Medlemskab af Folkekirken

Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse
Indmeldelse og genindmeldelse foregår ved enten skriftlig eller telefonisk henvendelse til en af sognepræsterne i dit bopælssogn, evt. efterfulgt af en samtale.

Udmeldelse
Udmeldelse foregår ved, at du henvender dig til kirkekontoret.
Dette kan foregå enten ved at sende en mail/alm. brev eller du kan henvende dig personligt.
Hvis du ønsker en samtale med præsten, kan dette naturligvis altid lade sig gøre.

Læs mere om medlemskab af folkekirken her .