Fødsel

Fødselsregistrering

Forældre skal ikke længere selv anmelde en fødsel.
Jordemoderen sender altid en fødselsanmeldelse til kirkekontoret.

Er I gift sker fødselsregistreringen, når kirkekontoret har fået besked om fødslen fra jordemoderen.
Når registreringen er foretaget fremsendes barnets fødselsattest elektronisk.

 

Faderskab
Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I erklære det via den elektroniske blanket: ”Omsorgs- og ansvarserklæring”.
Via denne opnås fælles forældremyndighed.
Omsogs- og ansvarserklæringen indgives via www.borger.dk
Når registreringen er foretaget fremsendes barnets fødselsattest elektronisk. Desuden sendes der en elektronisk kvittering til jeres e-boks.

Er I gift registreres faderskabet automatisk.