Menighedsrådsvalg 2020

Sanderum sogn

Bekendtgørelse vedr. menighedsrådsvalget 2020


Tirsdag d. 6. oktober blev der afholdt ekstraordinær valgforsamling i Sanderum Sognegård og her blev de sidste tre medlemmer af menighedsrådet fundet, således at menighedsrådet i de kommende 4 år kommer til at bestå af:
1 Bjarne Larsen
2 Poul Rossander
3 Ida Ylander
4 Jan Krüger
5 Bente Slot Malle
6 Aase Carlsen
7 Pia Storm
8 Britta Pedersen
9 Torben Ærenlund
10 Werner Valentin
Som stedfortræder blev valgt:
Evald Lauridsen
Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent.
P.m.v.
Bjarne Larsen
Fmd. for valgbestyrelsen

 

Sanderum sogn
26. november 2020

Bekendtgørelse vedr. menighedsrådsvalget 2020

Torsdag d. 19. november blev der afholdt konstituerende møde for det nye menighedsråd i Sanderum sogn.
Som tidligere bekendtgjort blev følgende valgt til menighedsrådet: Bjarne Larsen, Poul Rossander, Ida Ylander, Jan Krüger, Bente Slot Malle, Aase Carlsen, Pia Storm, Britta Pedersen, Torben Ærenlund og Werner Valentin.
Som stedfortræder er valgt Evald Lauridsen.

Ved det konstituerende møde blev Bjarne Larsen valgt som formand og Aase Carlsen valgt som næstformand.
Øvrige valg til poster og udvalg kan ses på sognets hjemmeside www.sanderumkirke.dk.

Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent.

På menighedsrådets vegne
Bjarne Larsen
Fmd. for menighedsrådet