Dødsfald

Dødsfald anmeldes

Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge skrive en dødsattest.
Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der skriver dødsattesten.
Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra.
Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Anmodning om bisættelse eller jordbegravelse skal gives til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til.
Som pårørende kan du selv indgive anmodning om bisættelse eller begravelse dødsfald på borger.dk . Man kan også vælge at kontakte en bedemand, som vil sørge for dette.
Anmodningen skal indgives uanset afdødes trosretning, og også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder, blandt andet Skifteretten og Folkeregistret.

Pårørende kan vælge selv at stå for det praktiske omkring anmeldelse af dødsfald og begravelse, eller de kan træffe aftale med en bedemand.

Begravelseshandlingen aftales gennem bedemand eller ved direkte kontakt til præsten.
Forløbet aftales  i detaljer, herunder begravelsestale, salmer og pyntning af kirken.
Der skal også tages kontakt til kirkegården med henblik på valg af gravsted.