Fællesspisning i sognegården

De første kristne var kendt for at mødes tidligt om morgenen om søndagen, hvor de sang salmer og holdt gudstjeneste. Senere på dagen mødtes de igen og spiste sammen. 

Måltidet er en vigtig del af det kristne fællesskab, derfor fortsætter vi traditionen med fællesspisning i sognegården en søndag om måneden.
Vi synger et par sange, præsten fortæller kort om nogle af de tidlige kristne traditioner, som har været med til at præge vores menighedsliv.  

Vi hygger os med mad, samvær og en god snak med hinanden. 
Pris: 75 kr., som betales på dagen.

   Fællesspisning i sognegården